Mire fókuszálnak a TELC nyelvvizsga feladatok?

TELC nyelvvizsga feladatok

Hazánkban az egyik legjobb nyelvvizsga kétségtelenül a TELC, mivel átlátható, kiszámítható, jó felépítésű, ez pedig megkönnyíti a célirányos felkészülést. A TELC nyelvvizsga feladatok meglehetősen összetettek, ezért tökéletesen megfelelnek egy nívós vizsga elvárásainak, így valós, számottevő tudáshoz juthatnak a diákok.

Az angol TELC nyelvvizsga a BeHappy Nyelviskola keretein belül három szintet céloz meg. Az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú szintek. Mindegyik szint tartalmaz szóbeli és írásbeli részeket. A TELC nyelvvizsga feladatok szinttől függően fókuszálnak az olvasás és hallás utáni szövegértésre, a nyelvtani és lexikai ismeretekre, valamint a beszédkészségre.

A levélírás szintén fontos, így az ezt érintő tudást is teszteli. A BeHappy Nyelviskola nagy hangsúlyt fektet a TELC nyelvvizsga feladatokra. Ezek begyakorlását egy próbavizsga követ. A felkészülés roppant alapos és mindig a következő nyelvvizsga időpont előtt tíz héttel indul. Több információért keresse fel a behappynyelviskola.hu weboldalt!

Print Friendly, PDF & Email